• Reglementen voor deelname aan het forum Alles voor de Kids

 • Disclaimer: dit document is constant in ontwikkeling en zal worden aangepast waar nodig.
Starten van een topic

Alle leden kunnen een topic starten over een onderwerp dat hen interessant lijkt. Wanneer er al een topic is dat exact dezelfde inhoud heeft, zal een moderator de TS (topicstarter) verzoeken om in één bepaald topic verder te schrijven. Het is dus niet wenselijk om meerdere overeenkomstige topics gelijktijdig actief te maken.

Het is belangrijk dat er duidelijkheid is over waarom een topic geopend is. Dit kan zijn omdat de TS een vraag wil stellen, een ervaring of gedachte wil delen. Probeer zo begrijpelijk mogelijk te schrijven. De gebezigde taal is Nederlands.


Gebruik van subfora

Van de leden wordt verwacht dat zij hun topics plaatsen in een subforum dat het beste aansluit bij het onderwerp. Bij twijfel kan een moderator adviseren of, indien nodig, het topic verplaatsen.


Sluiten of verwijderen van een topic op verzoek van TS

Leden kunnen een verzoek doen om hun eigen topic te laten sluiten. Hierbij is het niet vanzelfsprekend dat het ook verwijderd wordt.

In bepaalde gevallen kan er door de moderators besloten worden dat een topic niet gesloten wordt, ook al verzoekt de TS daartoe. Bijvoorbeeld wanneer het een groot en algemeen topic betreft, of wanneer er een actieve en algemene discussie plaatsvindt die volgens de richtlijnen (ontopic, zonder agressieve of aanvallende toon) gevoerd wordt. Wanneer een topic gestart is met een specifieke en persoonlijke inhoud, zal deze op verzoek van TS wel gesloten worden, ook al ontaart deze in een algemene discussie. Het staat een ander lid dan vrij om alsnog een topic te openen waarin de discussie wordt voortgezet.

Het verwijderen van topics gebeurt alleen wanneer deze persoonlijke informatie bevatten of wanneer er andere zwaarwegende redenen zijn. Over een dergelijk besluit zal gecommuniceerd worden tussen moderator(s) en TS.


Sluiten of verwijderen van een topic op initiatief van moderators/beheer

Een topic kan, ook wanneer hiervoor geen verzoek is gedaan door TS, gesloten worden door moderators. Dit is iets dat we liever niet doen en wat we ook willen voorkomen. Toch zal dit soms nodig zijn.

Voorbeelden van topics die gesloten (en indien nodig verwijderd) zullen worden:

 • Topics over andere leden, ook over leden die reeds vertrokken zijn;
 • Topics om een vertrek aan te kondigen;
 • Topics die opruiend zijn van aard, waarin hatespeech gebezigd wordt of oproepen tot geweld;
 • Topics waarin gedreigd wordt met zelfmoord, automutilatie of anderszins verontrustende dreigementen en/of aankondigingen;
 • Topics die geopend worden om reclame te maken. Wij bieden wel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en dergelijke;
 • Topics voor het inzamelen van geld of goederen;
 • Topics voor de verkoop van goederen en andere vormen van handel;
 • Werving.

Ongewenste inhoud

Er zijn een aantal zaken die we op dit forum niet toestaan:

 • Haatzaaien en aanzetten tot geweld
 • Dreigen met zelfmoord, automutilatie etc.
 • Hate speech en schelden
 • Spreken over andere (vertrokken) leden en het delen van gegevens
 • Pornografisch en anderszins choquerend materiaal
 • Reclameboodschappen, wervingen.

Indien er toch reacties/topics geplaatst worden waarin deze zaken voorkomen, zal een moderator waarschuwen en verzoeken tot het aanpassen van de reactie of het topic. Indien dit niet snel genoeg gebeurt of wanneer er om andere reden direct ingegrepen moet worden, zal de moderator zelf het bericht aanpassen.

Leden kunnen t.a.t. de inhoud van hun bericht aanpassen, hierop zit geen tijdslimiet. Dit betekent ook dat leden zélf een bepaalde verantwoordelijkheid kunnen nemen om hun berichten van ongewenste inhoud te ontdoen zodra zij deze opmerken of wanneer zij hierop gewezen worden.


Waarschuwingen en bannen

Indien een lid (herhaaldelijk) ongewenste inhoud plaatst, kan dit leiden tot een (tijdelijke) ban. Het ligt aan de aard van het vergrijp wat de consequentie is. Bijvoorbeeld: een lid dat overmand wordt door emoties en een scheldwoord post, zal daar een waarschuwing voor krijgen en het verzoek om het bericht aan te passen. Een lid dat speciaal een account aanmaakt om een flinke scheldpartij neer te zetten, krijgt een ban en het topic zal worden gesloten en waarschijnlijk ook worden verwijderd.

Welk forumgebruik wel en niet moet leiden tot een waarschuwing of ban zal niet altijd meteen duidelijk zijn. Moderators en beheer zullen dan ook altijd met elkaar overleggen voordat er overgegaan wordt tot een ingreep. Een ingreep zal zo duidelijk mogelijk beargumenteerd worden.

N.B.
Met *haatzaaien* of aanzetten tot haat wordt bedoeld het oproepen tot haat, agressie of onverdraagzaamheid jegens een individu of groepering, bijvoorbeeld op basis van ras, huidskleur, afkomst/nationale/etnische afstamming, geaardheid of levensbeschouwing.

*Hate speech* zijn mondelinge of schriftelijke uitingen van dezelfde strekking. Die uitingen zijn dus van generaliserende, onverdraagzame of aanvallende aard jegens een individu of groepering, bijvoorbeeld op basis van ras, huidskleur, afkomst/nationale/etnische afstamming, geaardheid of levensbeschouwing.


Topics waarin geciteerd wordt

Wanneer je een topic opent op basis van een (kranten)artikel, boek, manifest of ander (groot) stuk tekst, zet de tekst dan onder een link en plaats niet het gehele artikel. Het plaatsen van een compleet artikel is niet wenselijk i.v.m. de leesbaarheid van het forum, maar ook omdat er vaak copyright op berust. Een samenvatting, inleiding of alinea kan wel mits er een duidelijk doorverwijzing bij geplaatst wordt en de bron wordt vermeldt.

Indien het artikel choquerende inhoud bevat, waarschuw hier dan duidelijk voor, zodat men de keuze kan maken om het niet te lezen. Link niet naar filmmateriaal met choquerende inhoud. Deze links worden verwijderd.


Bugs en technische problemen

Rapporteren van bugs doe je hier: https://allesvoordekids.nl/d/77-nieuwe-features-bugs Open hiervoor dus geen nieuw topic.


Account opzeggen

Je kunt je account laten verwijderen door hier een verzoek te plaatsen: https://allesvoordekids.nl/d/141-opzeggen-account
Je berichten blijven zichtbaar na het verwijderen van je account, maar je naam wordt vervangen door het woord ‘verwijderd’.
Open voor het opzeggen van je account geen nieuw topic.